preview_AM730 & Sky Post_0921_QP_V2.jpg

【$31.6 一包?真係咁筍?😃😃】

 

係!友營堂激抵優惠!

木酢健之貼8片裝只售 $37.9 (標準價$49.8),買5包再加送1包,平均每包只係$31. 6咋,一共幫你慳咗足足$109.3!!優惠期至10月3日,貨品數量有限,售完即止,手快有,手慢冇,千祈咪走寶😉❗

 

👉🏼立即購買:

https://bit.ly/2Rv8yTQ